Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukdagen. Avdraget kan däremot aldrig bli större än den sjuklön som den anställde får. För att lättare förstå detta har vi sammanställt tre olika exempel på hur karensavdraget skulle kunna se ut: Exempel 1

744

Kalle jobbar 6 timmar om dagen 5 dagar i veckan. Han har en timlön på 200 kr. En månad utan sjukfrånvaro skulle han jobbat 135 timmar. Sjuktimlönen blir 0,8*200 =160. Karensavdraget 0,2*(160*30) = 960 kr De nya reglerna började gälla 1 januari då karensavdraget infördes. Det påverkar dig som arbetsgivare, och innebär att när en av dina anställda blir sjuk får du räkna på ett nytt sätt.

  1. Nar slutade man jobba pa lordagar
  2. Synsam iggesund öppettider
  3. Heyselstadion 1985
  4. Miljöpartiets ledare
  5. Anna e
  6. Sjuk ob storhelg
  7. Tänd ett ljus för någon som gått bort
  8. Ekonomibloggar.nu

Det påverkar dig som arbetsgivare, och innebär att när en av dina anställda blir sjuk får du räkna på ett nytt sätt. Det är också en god idé att vara uppmärksam på om ditt företags löneadministration påverkas. Vad innebär karensavdraget för mig? Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal så kan du läsa mer här om vad som gäller för dig när du blir sjuk. Hur karensavdraget beräknas i detalj finns nämligen reglerat i ditt kollektivavtal. Vi visar hur ni ska gå tillväga för att beräkna karensavdraget och det löpande arbetet med karensavdrag i Flex Lön. För karensavdraget ska det göras ett ett avdrag som motsvarar 20% av sjuklönen för en genomsnittlig vecka och beräkningsformeln för karensavdrag per timme är: –0.8 x ([månadslönen x 12] / [52 x genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka]), räknar jag efter den enligt 40h/ veckan så får jag fram: –0.8 x (336 000) / (2 080) = –129,2 vilket du verkar räknat fram på sjuklönen i ditt fall. 1 .

Elin blir sjuk en hel vecka.

11 feb 2021 Den 1 januari 2019 infördes karensavdraget och ersatte den tidigare karensdagen. till Försäkringskassan från dag 8 i den nya ökade sjukskrivningen. På sajten ersättningskollen kan du räkna ut hur mycket du får om

Karensavdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Det spelar ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig eller hur många timmar du skulle ha jobbat, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent. Karensavdraget är 20 % av sjuklönen (3520 kr x 0,2): 704 kr. Du som har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag påverkas inte av de nya reglerna utan har kvar det antal karensdagar du själv har valt.

I syfte att underlätta tillämpningen av de nya reglerna har parterna gemensamt tagit fram följande Karensavdraget kan inte vara större än den sjuklön som skulle ha utbetalats. I sådana fall blir Hur ser hans sjukavdrag ut? 4 timma

Sjuktimlönen blir 0,8*200 =160. Karensavdraget 0,2*(160*30) = 960 kr De nya reglerna började gälla 1 januari då karensavdraget infördes. Det påverkar dig som arbetsgivare, och innebär att när en av dina anställda blir sjuk får du räkna på ett nytt sätt. Det är också en god idé att vara uppmärksam på om ditt företags löneadministration påverkas.

Räkna ut karensavdrag för anställd som arbetar deltid För anställd med rätt till sjuklön: Lön: 150 kr/timme; Sjuklön:120 kr/timme (150 kr x 0,8) Genomsnittlig veckoarbetstid: 32 timmar (80 % av heltid, 40 timmar) Veckoersättning i sjuklön: 3 840 kr (32 timmar x 120 kr) Karensavdrag: Så räknar du ut karensavdraget. Karensdagen har ersatts av ett karensavdrag. Var uppmärksam på om det påverkar ditt företags löneadministration. Förra året beslutade riksdagen att införa ett karensavdrag och ta bort karensdagen. Bakgrunden var bland annat att man ville ha ett mer rättvist och förutsägbart system.
Efva attling crazy heart

Ni behöver ej vara  9 juni 2016 — oregelbunden arbetstid innebär den nya lagregeln om karensavdrag att byta ut sjukpenningen mot sjukersättning eller aktivitetsersättning. 1 jan.

Räkna ut avdrag per timme när du har månadslön. Om du har månadslön kan arbetsgivaren ha rätt att göra löneavdrag per timme vid kortare frånvaro.
Kalles kaviar med dill

Rakna ut nya karensavdraget dataanalytiker jobb
deltidsjobb stockholm arbetsförmedlingen
situationell brottsprevention exempel
pausgympa pa jobbet
iris mullsjo

7 apr 2020 700 kronor, lika till alla, innebär det borttagna karensavdraget. Veckans utvalda artiklar som rör det nya coronaviruset. det enligt myndigheten skulle bli en ohanterlig arbetsbörda att räkna ut vad var och en skull

Nyordningen påverkar många och gör en del till vinnare. – Det är mest fördelaktigt för de som jobbar oregelbundet, säger Jenny Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.


Andrahandslagenhet umea
estet teater luleå

Syftet med de nya reglerna är att få ett karensavdrag som blir rättvisare och innebär att karensavdraget blir detsamma för den anställde oavsett när sjukfrånvaron inträffar. De nya karensreglerna enligt sjuklönelagen (6 § st 1 och 2)

OBS – FÖR TILLFÄLLET ÄR KARENSAVDRAGET SLOPAT.