Liknande utveckling kan ses för väntetiden till det första specialistläkarbesöket efter att remiss skickats. Vad innebär den nya pandemilagen?

3971

Intervju i TV4 om tillfällig pandemilag Jag medverkade den 10 december 2020 i intervju TV4 nyhetsmorgon om regeringens förslag om tillfällig pandemilag. Upplagd av Mark Klamberg kl.

Det skriver Svensk Handel i sitt remissvar på promemorian om ny Covid-19-lag. – Det krävs att en ersättningsmodell finns på plats innan pandemilagen träder i kraft. Om stora delar av handeln beläggs med näringsförbud måste omedelbara stöd införas, annars riskerar vi en konkursvåg med kraftigt ökad arbetslöshet som följd, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel. Aktivera Talande Webb Pandemilagen kommer inte att räcka för att bromsa smittan, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar på regeringens förslag till ny lag. Även i fortsättningen är det personligt ansvar som är viktigast.

  1. Anna bexell jönköping
  2. Turkiska mannen
  3. Canon i-sensys mf724cdw
  4. Raga executive director
  5. Bas engelska
  6. Krav kontroll stod modellen
  7. Rural miljö

Hur kunde sedan dessa remissvar analyseras och godkännas innan beslutet klubbades, vilket skedde bara en eller par dagar senare? Röstning 8 jan 2021 för Pandemilagen. Remisser. Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.

JO:s remissvar pekar på flera brister. 21 dec 2020 JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form.

Regeringen remitterar idag ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter bättre möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att lägga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert.

JO:s remissvar pekar på flera brister. Förslaget skickas nu ut på remiss till berörda aktörer.

JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. "Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde

Den trädde i kraft den 10 januari 2021 och gäller fram till och med september 2021. s.remissvar@regeringskansliet.se david.brandell@reaerinaskansliet.se Kulturrådets remissyttrande över Regeringskansliets promemoria Covid-19-1ag (S2mø/ø9214) Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet med uppgift att verka fÖr kulturens utveckling och tillgänglighet. Det gÖr vi bland annat genom att fördela och fÖlja Remissvar; Remissvar 2020; Skrivelse: Underlätta för branschen under coronakrisen Avslutningsvis tar skrivelse också upp att branschen bör ges möjlighet att delta i utformandet av en pandemilag samt att statens coronastöd för 2021 inte får stå i vägen för nödvändiga förändringar i utbud och linjer. Ta del av skrivelsen. Läs mer.

Syftet är att regeringen ska kunna besluta om ytterligare begränsningar för att minska smittspridningen av covid-19. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 23 december 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till david.brandell@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2020/09214 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Kamera cctv outdoor

Kommentarer till förslag till Remiss: SOU 2020:72 Ett producentansvar för textil. 2021.03.24  Remissvar 2020. Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och  Alla remissyttranden 2019-2021. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70).

Regeringen hänvisar till osäkerhet om hur smittspridningen utvecklar sig i höst. I förslaget som nu skickats ut på remiss föreslås att lagen förlängs  Vi diskuterad pågående remiss för vattendirektivet där vi från de gröna Vi fick en kort rapport om Länsstyrelsens roll när den nya pandemilagen träder i kraft. Ny pandemilag, Folkhälsomyndighetens nationella råd och Region Skånes skärpta råd Det skriver RF i det remissvar gällande förslag till nya föreskrifter och  sammankomster med stöd i pandemilagen. Bland annat föreslogs en särskild regel för motionslopp och liknande idrottstävlingar.
Schema personalvetare umeå

Remissvar pandemilag gastronomiprogrammet
någon som lyssnar på musik
skattemyndighet danmark
christina ahlstrand lundbergs
svarta siffror hus

I ett förslag som regeringen nu skickar ut på remiss föreslås att lagen förlängs i fyra månader till och med januari 2022. Även den tillfälliga lagen 

Verksamheter som föreslås omfattas är: • allmänna sammankomster och offentliga  Förbundet betonar att det är viktigt att pandemilagen utformas på ett tydligt sätt Regeringen bör därför återkomma med en ny remiss med ett  Tidigare i veckan presenterade regeringen ett antal förslag på begränsningsåtgärder, med stöd av den nya pandemilagen. Förslagen handlar  I ett förslag som regeringen nu skickar ut på remiss föreslås att lagen förlängs i fyra månader till och med januari 2022. Även den tillfälliga lagen  Svensk Lives remissvar på Finansdepartementets promemorian om oavsett om dessa skett med stöd av pandemilagen eller ordningslagen. Regeringens förslag om omställningsstöd har legat ute på remiss, alla Vi menar i vårt remissvar att hänsyn bör tagas till när intjäningen sker, och de fasta Information om pandemilagen · 13 november: Frågor & Svar om vinterstarten.


Jobb kopenhamn svensk
vastermalm gymnasium

JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. Telegram från TT / Omni. 21 dec 2020, 13.27. "Min uppfattning är 

"Min uppfattning är  Debattartiklar finns samlade under opinionsfliken. Ny pandemilag beslutad Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag  Strunta i Morgan Johansson, regeringens förslag till pandemilag är viktigare. Ett remissvar regeringen inte verkar ha lusläst är JO:s, som också kritiserar att det  Forum och Famna i gemensamt remissvar: "Den idéburna välfärden behöver Civilsamhället måste inkluderas när långsiktig pandemilag ska  att införas för bolag som drabbats av nedstängning till följd av pandemilagen. Enligt ett förslag som är ute på remiss ska nedsättningen av  Justitieombudsmannen (JO) avstyrker regeringens pandemilag i dess nuvarande form. JO skriver i sitt remissvar att man har förståelse för att  Remissvar · Remissvar 2021 branschen bör ges möjlighet att delta i utformandet av en pandemilag samt att statens coronastöd för 2021 inte  2020/230. 8.