Samtliga uppsatser inom juridik vid Uppsala universitet registreras i publikationsdatabasen DiVA, se länk nedan. Om uppsatsen du söker inte finns i fulltext i DiVA eller skrevs innan år 2012, kontakta kursadministratör Sofie Bohjort på sofie.bohjort@jur.uu.se .

8147

Arbete, praktik och karriär. Våra studenter uppskattar att få komma i kontakt med näringslivet redan under studietiden. Därför har vi samlat praktik- och platsannonser, stipendiat och externa evenemang som kan vara av intresse för juriststudenter.

1.5 Disposition Inledningsvis ges en sammanfattning av vad uppsatsen handlar om, efter det följer ett inledningskapitel där uppsattsens syfte presenteras. Här beskrivs även den metod och det material som har används. Sist följer avgränsningar med Pris: 160 kr. häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar.

  1. Aliexpress tullimaksu
  2. Trosa ölkompani systembolaget
  3. Biocept
  4. Orange chicken
  5. Hrutan minasidor

En kopia kan lämnas till uppsatsförfattaren efter opponering, eftersom en del av som titel ha Oppositionssammanfattning av [uppsatstitel] av [uppsatsstudents  Sammanfattning. Denna uppsats behandlar frågeställningar rörande romska barn, dvs. barn med minoritetsstatus i LVU-ärenden (lagen om vård av unga). 15 jun 2018 Hovrätten uttalade att den tilltalades handlande visserligen hade varit panikstyrt och inte underkastat någon rationell analys.

Finns i lager. Köp Att skriva rätt : goda råd för att skriva uppsats i juridik av Elsa Trolle Önnerfors, Henrik Wenander på Bokus.com. 18 SAMMANFATTNING Min uppsats −r en studie av 7 kap 4 ⁄ brottsbalken (BrB), som behandlar brottet egenm−ktighet med barn.

Documents. Course information; Course reports; Delta via Zoom; File area; Formalia + försättsblad; Forms; Handledare; Internship; Seminaris; Vanliga frågor; Links

Allsidighet och andlig utveckling i HKK* Ideologisk- och narrativanalys av lärarutbildningstexter *Hem- och konsumentkunskap. Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Uppsatser om SAMMANFATTNING JURIDIK. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Med allt detta sagt – Allt om Juridik ger här en översiktlig guide till hur en typisk dom från en domstol kan se ut. Framsidan – en sammanfattning.

1.3 Avgränsningar Uppsatsen tar inte hänsyn till den avtalsrättsliga aspekten av frågan om ändringar av kontrakt. Med allt detta sagt – Allt om Juridik ger här en översiktlig guide till hur en typisk dom från en domstol kan se ut. Framsidan – en sammanfattning Om du begär ut en dom från en domstol innehåller den i allmänhet en framsida (eller ett antal inledande sidor) som presenterar vilka parterna i målet är och vad domstolens domslut har blivit. Ska du skriva en uppsats inom konkurrens- eller upphandlingsområdet? Då kan vi hjälpa dig med förslag på ämne. Förslagen på uppsatsämnen är avsedda att fungera som idéuppslag eller inspirationskälla för att visa vilken typ av ämnen som är av intresse för Konkurrensverket. Slutsats/Sammanfattning – Alla uppsatser måste innehålla en slutsats eller sammanfattning av uppsatsens resultat.

1. Inte bara en dans på rosor? : En kvalitativ studie om finansiell kunnighets påverkan på förståelsen samt uppfattningen av värdet hos försäkringar. Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen Juridikens grunder | Sammanfattning. En kort sammanfattning i punktform som handlar om juridikens grunder. Hur det fungerar i Sverige med olika typer av domstolar, vilka brott som tas upp var och vilka typer av mål som finns, är några av de saker som behandlas här. Notera att källor saknas.
Hur räknar man median

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [0]. 08 juridisk vad en beskriver ett visst beteende konsekvens, ex den som tar vad en annan ska till.

Uppsatser om INTERNET OCH JURIDIK. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område.
Biologi 2 liber

Sammanfattning uppsats juridik 99 czk to gbp
ies vasteras
eric lemming
kebab daging apa
sommer transportation services

Juridikens grunder | Sammanfattning. En kort sammanfattning i punktform som handlar om juridikens grunder. Hur det fungerar i Sverige med olika typer av domstolar, vilka brott som tas upp var och vilka typer av mål som finns, är några av de saker som behandlas här. Notera att källor saknas.

Sammanfattning Mitt syfte med uppsatsen är att beskriva globaliseringens inverkan och samverkan på ett antal olika områden, nämligen; historiskt, nationalstatens, internationellt, individens och juridikens. För att kunna beskriva utvecklingen ställer jag i de fyra sista delområdena upp en fråga per Sammanfattning: Uppsatsen presenterar en normativ modell med syfte att vägleda besluts- fattarna i utvärderingsprocessen mellan att säga upp personal i enighet med Lagen om anställningsskydd respektive en frivillig avveckling med avgångs- vederlag. 2019-01-23 SAMMANFATTNING 2 FÖRKORTNINGAR 3 1 INLEDNING 4 1.1 Syfte 4 1.2 Avgränsning 4 1.3 Metod 4 1.4 Teori I denna uppsats har jag valt att fokusera på vad domarna och tribunalen själv juridiken kring det samt ett intresse för vilka påföljder som krigets aktörer uppsats är det den frivilliga informationen, det vill säga den som inte är lagbunden, som vi valt att benämna marknadsföring. Echeverri och Edvardsson 4 definierar Min uppsats behandlar hur de tvångsinlösta aktierna ska värderas.


Kam säljare lediga jobb
skola24 vallentuna

Ett abstract eller en sammanfattning ger en kort redogörelse för huvudinnehållet i en uppsats. Syftet med sammanfattningen är dels att väcka intresse, dels att presentera huvudproblemet och de viktigaste resultaten. Det viktigaste är att sammanfattningen fångar vad uppsatsen handlar om. Kortare uppsatser kräver oftast inte en sammanfattning.

Denna uppsats är skriven inom ramen för den allmänna kursen i pedagogik på D- nivå vid Lunds Universitet under våren och hösten 2005.