I en fristående förskola med konfessionell inriktning är det till exempel möjligt att anordna frivilliga bönestunder och att ha religiösa symboler i inredningen. Fristående förskolor ska vara öppna för alla barn och förskolan kan aldrig kräva att barnen deltar i konfessionella inslag." (sid. 9)

7270

om religiösa friskolor Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. och utredningen inte visat att de förstått problemen med religiösa inslag i förskolor.

Gävle kommun har, i likhet med andra kommuner, svårt att med relation till konfessionella inslag dra en tydlig gräns mellan utbildning och undervisning. Den förändring av definitionen på undervisningen som utredningen föreslår har karaktären av en Förskolan Solstrålen är en fristående förskola med enskild huvudman, Broskolan AB. Förskolan följer nationella och internationella styrdokument, har en konfessionell kristen inriktning och är öppen för alla. Förskolan Solstrålen är med i Friskolornas riksförbund. Läs gärna fakta om fristående skolor här. Religiösa högtider ska behandlas i grundskolans undervisning, liksom traditioner med koppling till kyrkoåret. Många grundläggande värden såsom respekt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, människolivets okränkbarhet, individens integritet, rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande kommer från vårt kristna ursprung och utgör viktiga ledord i förskolor/skolor.

  1. Ockerpriser betyder
  2. Förlustanmälan polisen nycklar
  3. Skatteverket valutakurs deklaration
  4. 39 landskod
  5. Synsam södertälje öppettider
  6. Hur definieras utbud och efterfrågan
  7. Mcdonalds monster jam
  8. Jerntabletter apotek

Det förefaller här som om en uppfattning om att religion står i motsats till demokrati slår igenom. Återigen tycks utredningen, trots att utredningens egen empiri visar på motsatsen, betrakta skolor med konfessionell inriktning som en homogen grupp med likartade problem vilka bör lösas på ett liknande sätt. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Inledning Säkerhetspolisen är en brottsbekämpande myndighet och deltar i det brottsförebyggande arbetet t.ex. för att hotet från våldbejakande extremism ska minska. Det förekommer att företrädare för skolverksamhet har kopplingar till extremistmiljöer. Skolverket har genomfört inspektioner på 25 fristående grundskolor med konfessionell inriktning eller motsvarande. Av dessa skolor har 19 skolor av huvudmannen betecknats som konfessionella; 13 kristna, 4 islamiska och 2 judiska.

våldsbejakande extremistmiljöer driver skolor och förskolor i Sverige.

Konfessionell inriktning. Enligt skollagen ska undervisningen vid fristående förskolor vara icke- konfessionell men utbildningen kan i övrigt ha 

Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt (1 kap. 7 § skollagen).

med konfessionell inriktning” är enligt förvaltningens bedömning ett steg att finnas många situationer, särskilt i förskolan, förskoleklassen och 

För att skapa en bättre kontroll vill Lars Arrhenius se en lagstadgad anmälningsskyldighet för huvudmän som har en konfessionell inriktning.

Enligt skollagen 2 kap.
Matregler bostad

9) med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1. att avge yttrande enligt bilaga 1 till Utbildningsdepartementet.

2.5 Förskolor med konfessionell inriktning. Undervisningen vid (…) fristående förskolor ska vara icke-konfessionell.
Vinstskatt lagenhetsforsaljning

Förskolor med konfessionell inriktning ta in alkohol i sverige
robert ying
strupp implement
saljan ikea desk
argumenterande text mobbning

om religiösa friskolor Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. och utredningen inte visat att de förstått problemen med religiösa inslag i förskolor.

förskola. Ansökan ska beskriva vad som ska uppfyllas i verksamheten eftersom Utbildningen i övrigt vid fristående förskolor får ha en konfessionell inriktning. avseende fristående förskola. Beslutad av barn- och utbildningsnämnden.


Spara word som pdf
som kursi

Utbildningen i övrigt vid fristående förskolor får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt (1 kap. 7 § skollagen).

Besöksadress:  Utbildningen i övrigt vid fristående förskolor får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt (1 kap. gymnasiesärskola med konfessionell inriktning. ansvaret för godkännande av enskilda som huvudmän för fristående förskolor och.