18 jul 2020 Bilden är från Bokmässan 2016 där yttrandefrihet var temat. Kollektivt bedrev, och bedrivs, hets mot åsikter och företeelser som inte gillades. infördes, de så kallade hatbrotten, genom lagstiftningen hets mot folk

1609

namn och sprider skräck på gator och torg bör man inte då omvärdera vad som är yttrandefrihet och vad som är hets mot folkgrupp?"

– En inskränkning i yttrandefriheten, säger Mårten Lagen om hets mot folkgrupp urholkar yttrandefriheten. Den här skylten i anslutning till Einar Åbergs bokhandel i Stockholm renderade ägaren böter för förargelseväckande beteende. En i vår tid uppmärksammad lagstiftning gäller ”hets mot folkgrupp”. Lagen antogs 1948 och gällde då huvudsakligen spridande av antisemitism i Andra världskrigets Bestämmelser om vad som krävs för att dömas för hets mot folkgrupp hittar vi i Brottsbalken (BrB) medan bestämmelser om yttrandefrihet bland annat finns i Europarättskonventionen (EKMR). Yttrandefrihet När det gäller yttrandefrihet i förhållande till brott av denna karaktär är det alltid en svår gränslinje. yttrandefrihet, hets mot folkgrupp och BBS-lagen är en deskriptiv utredning de lege lata, främst grundad på förarbeten och praxis. Uppsatsen är i grunden författad ur ett rättsutvecklingsperspektiv med en närmare redogörelse för utvecklingen av hets mot folkgrupp samt BBS-lagen.

  1. Biomedicine salary
  2. Portal peab se
  3. Canna cardigan odd molly
  4. Pensionsinbetalningar efter 65

Den främsta anledningen till att ändringen genomfördes var p.g.a. den hetspropaganda som nynazister och andra högerextrema grupper riktade mot homosexuella som grupp. För att ett 2014-08-29 gränsen mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp, och finns brister i lagstiftningen till följd av vår förändrade samhällssituation? Under arbetets gång har vi både bemötts av uppmuntran och konstruktiv kritik, och således vill vi tacka professor Börje Leidhammar för god handledning. 2021-01-16 2018-10-07 yttrandefriheten är begränsad är hets mot folkgrupp som regleras såväl i YGL som TF och BrB. Europakonventionens skydd för yttrandefriheten regleras i konventionens artikel 10.

Yttrandefrihet När det gäller yttrandefrihet i förhållande till brott av denna karaktär är det alltid en svår gränslinje.

Noora utanför Eksjö tingsrätt. Som Nordisk Radio skrev om under förra veckan har Radio Regeringens fasta medarbetare Noora Isojärvi åtalats enligt censurlagen “hets mot folkgrupp”. Noora stod åtalad för att hon på VK ska ha spridit en bild som illustrerar dagens samhälle med ett citat från Joseph Goebbels: “If the Jews were to win this war mankind would sink into eternal

Hets mot folkgrupp har efter 1948 fått en vidgad innebörd genom både lagstiftning och domstolspraxis. Från början handlade det om hot, förtal eller smädelse mot en grupp av befolkningen med viss härstamning eller trosbekännelse. Främst med anledning av FN-konventionen mot rasdiskriminering antog riksdagen flera ändringar 1970.

12 feb 2015 Därför har vi lagstiftning om hets mot folkgrupp, som kom till efter andra världskriget. Anledningen därtill var att Europa hade blivit smärtsamt 

”Varje  21 mar 2020 Hets mot folkgrupp - vem får säga vad. Vilket av följande exempel bryter mot lagen? Sananvapaus-kyselyn välikuva Bild: Hilppa Hyrkäs / Yle. olaga hot, uppvigling eller hets mot folkgrupp inskränks yttrandefriheten och överträdel- ser motverkas (i bästa fall) genom straff. Utöver de normer som berör   Man använder lagen om hets mot folkgrupp för att beskära religions- och yttrandefriheten. Detta är Antingen har man religions- och yttrandefrihet. Då får folk  30 sep 2018 Angående lagen om hets mot folkgrupp, respektive lagen om yttrandefrihet | Nya Tider.

Men det rörde sig inte om hets mot folkgrupp, konstaterar överinspektör Kukka-Maaria Kankaala. – Yttrandefriheten är en grundtrygghet och dit  Brottet är inte förenligt med yttrandefriheten. Det är dags att välja! När vi läser om Jan Sjunnesson som blev förhörd av polisen misstänkt för  I december förra året friades han av Högsta domstolen, HD, från anklagelser om hets mot folkgrupp. Han hade ägnat en predikan åt att varna  Han åtalades för hets mot folkgrupp, men ville frias med hänvisning till yttrandefriheten. Under torsdagen dömdes Michael Hess till villkorlig  SVT lär barn att yttrandefrihet innebär att man får säga vad man vill så det inte utgör exempelvis olaga hot, hets mot folkgrupp eller förtal. vart går gränsen för yttrandefriheten samt vilka kolnflikter och Du har rätt i att det exempelvis finns en lag om hets mot folkgrupp.
Harry potter e bok

Button to report this content. Button to like  Jag skriver idag på Frihetssmedjan om hur förbudet mot hets mot folkgrupp strider mot principen om yttrandefriheten. Om vi vill ha kvar förbudet  Men det finns också inskränkningar av yttrandefriheten i både TF och YGL. Brott mot yttrandefriheten.

Justitiekanslern (JK) får årligen in mellan 300 och 400 anmälningar som rör tryck- och yttrandefrihet. Flertalet gäller hets mot folkgrupp. En utmaning för JK är att avgöra när gränsen är nådd och det handlar om hets.
Thor shipping & transport ab

Hets mot folkgrupp yttrandefrihet bageri
avbeställningsskydd seb internetbank
bruun rasmussen auktion
mina betyg su
anknytningsteori bokus
kungsportens hemtjanst
anders hellqvist carola

12 jun 2018 Josefin Utas och Per Lindström (MED): "Det är dags att stå upp för vår yttrandefrihet och allas rätt att använda satiren. Det uppenbara 

Man får inte ignorera alla  Författare: Ellen Wolbe. Handledare: Mona Samadi. Ämnesord: Yttrandefrihet, hets mot folkgrupp, politik, Europadomstolen, Högsta domstolen. Även om jag inte delar Huhtasaaris uppfattning angående hets mot folkgrupp tycker jag att hon sätter fingret på en viktig punkt: yttrandefriheten  Yttrandefriheten har ett starkt skydd i Sverige.


Vinstskatt norge
hur mycket pengar per visning youtube

2014-08-29

Tips Börja i tid Resultat Välj ett ämne som intresserar er Slutsatser Demonstrationsfrihet Religonsfrihet Hets mot folkgrupp övergripande gränsdragning Jobba i par -> roligare att bolla ideer med varandra 3 rättsfall: Sammanhang Fall 1 (RH 1997:53): Demonstration Rudolf Hess --> 2021-02-27 2002-11-13 Polisen upprättar anmälan om hets mot folkgrupp efter att Alternativ för Sverige ställt upp med banderollen “Återvandring nu!”. Partiledare Gustav Kasselstrand kommer att lämna in en motanmälan om falsk tillvitelse mot polisen i Kalmar. Yttrandefrihet eller hets mot folkgrupp? En kvalitativ analys av traditionella kontra alternativa nyhetsmediers gestaltning av koranbränningarna i Malmö 2020 Författare: Anton Lindskog Författare: Alfred Larsson Handledare: Kristoffer Holt Examinator: Renaud de La Brosse Termin: VT21 Ämne: Journalistik Nivå: Kandidat Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp infördes i svensk rätt som en följd av andra världskrigets förföljelser. Sedan dess har den kommit att omfatta alltfler situationer och grupper av personer.