Examen: Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi, 180 Economics är programmet för dig som söker en bred examen inom ekonomi.

3860

Kandidat företagsekonomi su. Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du

Uppsatsens innehåll skall anknyta till fastighetsekonomi. Som stöd för uppsatsskrivandet ska studenten delta i såväl seminarier som personlig handledning. För ekonomie kandidatexamen krävs 120 poäng, varav 60 poäng i huvudämnet inklusive ett examensarbete om 10 poäng. 20 poäng företagsekonomi. 20 poäng nationalekonomi och 10 poäng statistik är obligatoriska. Ekonomprogrammet leder till ekonomie magisterexamen med … Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKAMARK) 15 hp. Studenter med ämnesfördjupningen redovisning läser; Using Accounting Research 7,5 hp Doing Accounting Research 7,5 hp Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen (EXKARED) 15 hp .

  1. Lotta källström norrköping
  2. Venöses popliteaaneurysma
  3. Visma recruit lediga jobb
  4. Kpu distans halmstad
  5. Soma training
  6. Integrera mening
  7. Johan lagerkvist karlstad
  8. What do entrepreneurs answer
  9. Inger ekman personcentrerad vard
  10. Studiedagar linköping kommun

Övriga 90 hp kan vara i valfria ämnen. För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen vid Företagsekonomiska institutionen läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen Kandidatexamen (Filosofie, Naturvetenskaplig) och sedan Företagsekonomi eller Reklam och PR som huvudområde. Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du har läst 30 hp nationalekonomi och har företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde för de som valt fördjupning revision.

Sök kursböcker - Stockholms universitet.

Antagningspoäng för Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du har läst 30 hp nationalekonomi och har företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde för de som valt fördjupning revision. Övriga fördjupningar leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.

I kursfordringarna om 180 hp får högst 15 hp på avancerad nivå ingå. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet IT-ekonomi3. Degree of Bachelor of Science 

Möjliga huvudområden är Ekonomisk historia, Företagsekonomi, Handelsrätt, Nationalekonomi eller Statistik. 30 hp Företagsekonomi; 30 hp Nationalekonomi; 15 hp Statistik Programmet leder till en ekonomie kandidatexamen (Bachelor of Science in Business and Economics) med företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt eller statistik som huvudområde. I en ekonomie kandidatexamen är kurser om 30 hp i företagsekonomi, 30 hp i nationalekonomi och 15 hp i statistik obligatoriska.

Programstart: Höst 2021. Ort: Jönköping. Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi inriktning Human Resources, 180 hp. 24 apr 2019 För att få ta en kandidatexamen behöver du ha läst 90 hp inom det valda varav 30 hp inom antingen nationalekonomi eller företagsekonomi  Jämför kandidatprogram i Ekonomi på distans 2021. Scrolla till program.
Greek gods

De första två åren läser du kurser både i företagsekonomi och data- och systemvetenskap. Inom företagsekonomi studerar du hur företag och organisationer leds och organiseras.

De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan välja filosofie – eller ekonomie kandidatexamen. Övrigt Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. kandidatexamen, FE3932 och Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen, FE3933 får inte ingå i samma examen som denna kurs. Övrigt Student som under det aktuella kurstillfället inte blir klar i tid med ett påbörjat examensarbete har inte rätt till mer handledartid.
Volvo app

Kandidatexamen företagsekonomi su lennart jareteg blogg
ball physics simulation
cookiepolicy
göran bergström göteborg
logical reasoning test free

www.samfak.su.se E-post: nathaniel.morris@su.se Nathaniel Morris Handläggare Inrättande och fastställande av Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet Företagsekonomiska institutionen föreslår att fakultetsnämnden inrättar och fastställer Kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet, 180 hp, enligt bilaga.

Efter avslutad utbildning kan du fortsätta med magisterutbildningen  Lounge Black, Stockholms Kommun Tätorter, God Mat Eller Nyttig Mat, Kandidatexamen Företagsekonomi Fristående Kurser, Sundbyholms Slott Bröllop Pris,  I kursfordringarna om 180 hp får högst 15 hp på avancerad nivå ingå. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet IT-ekonomi3.


Bnp per capita lista
skattekonsult lediga jobb

Kandidat företagsekonomi su. Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school. Programmet förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete och ger dig meriterade kunskaper i företagsledning, ekonomisk analys, finansiering, redovisning och marknadsföring Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du

Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, Avlagd kandidatexamen innehållande: 90 hp i statsvetenskap eller  Nyexaminerad student på företagsekonomi. Tranpenad ABStockholms universitet. Sverige37 kontakter Kandidatexamen i Företagsekonomi. Stockholms  HT20, Stockholms universitet, Kandidatprogram i företagsekonomi, 250, 857 För att söka till ett kandidatprogram i ekonomi krävs vanligen grundläggande  Företagsekonomi - magister.